Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal (www.linfus.cat) atribueix la condició d’usuari, que accepta, des del moment que accedeix i l’utilitza, les Condicions Generals d’ús reflexades a continuació. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
Linfus.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”), que pertanyen a www.linfus.cat i als que l’usuari pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’extén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest register l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una paraula de pas de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús responsable i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.linfus.cat mitjançant el seu portal i, amb caràcter enunciatiu però ni limitatiu, a no fer-ne ús per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic com per exemple difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atenti contra els drets humans, provocar danys físic o lògics als sistemes informàtics associats al portal o de tercers, introduir o difondre virus o malware, accessos fraudulents o malintencioants al sistema, suplantació d’identitat o altres activitats il·lícites o il·legals. En qualsevol cas, www.linfus.cat no serà responsable de les possibles opinions introduïdes pels usuaris mitjançant fòrums, xats, xarxes socials o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES
L’infús compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment. Així mateix, garanteix un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament a cada formulari d’obtenció de dades es farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers (si és necessari). Així mateix, s’informa que es dóna compliment a la llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i es sol·licitarà el consentiment al tractament del seu correu electrònic per fins comercials si s’escau.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’infús per si mateixa, o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.). Tots els drets reservats. En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb objectius comercials, en qualsevol suport i en qualsevol mitjà tècnic, sense la pertinent autortizació de l’infús. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat de l’infús. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui en funcionament al portal de www.linfus.cat.

POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)

Les galetes o cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web. Les cookies s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables de la pàgina web per millorar el servei a la ciutadania. Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé L’infús no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina web.

PROMOCIONS
Les promocions sempre seran vigents durant la data establerta, normalment fins a finals de mes, o fins a final d’existències. L’infús es reserva el dret d’anul·lar una promoció quan consideri oportú i sense previ avís.